محتوای سایت

جرم سیاسی

پیش گفتار طرح جرم سیاسی توسط وکلای ملت در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح گردیدکه در20اردیبهشت95درخانه ملت تصویب شد،شورای محترم نگهبان نیزدر29اردیبهشت طرح را تاییدمی نماید ودرنهایت برابر اصل یکصد بیست وسوم  قانون اساسی با ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری ولازم اجراءشدن این قانون تکلیف جرم سیاسی در کشورمان با 6 ماده روشن می شود….

آسیب های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انقلاب

آسیب های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انقلاب (مقدمه) حکومت ایران نتنها فرهنگ و تمدن کهن ایرانی خودرا به جهانیان به رخ می کشد بلکه با شعار جمهوری اسلامی در حقیقت حاکمیتی مردمی تسلیم در برابر حق را ‏ الی‏ الابد اصول حاکمیتی خود دانسته است. دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏…

تخلف مشهود دفاتر خدمات قضایی سبزوار

به نام خدابسیار مشخص و به شدت واضع بیان شده هیچ شخص ، تحت هیچ مقامی حق این را ندارد که جلوی دادخواهی مردم جمهوری اسلامی ایران ر در مراجع صالح رسیدگی بگیرد و مانع صدور تصمیمی به شکل قانونی جهت اعتراض مدعی شود. مدتی است دفاتر خدمات قضایی تحت دستورات مقامات ، به شکلی…